FANDOM


Kulturvetenskap samlar de akademiska discipliner som studerar mänskliga kulturer och samhällen; deras uttryck och lämningar. Kulturvetenskap är i sig ingen egen disciplin, med särskild teori eller metodologi, utan befinner sig emellan och försöker överbrygga human- och samhällsvetenskaperna.

Syftet med Kulturvetenskap Wiki är att samla de begrepp, teorier och metoder som används inom kulturvetenskapen för att ge överblick och vidare läshänvisningar.

Teori

Metod

  • TBW

Plan

  • Kulturvetenskap Wiki är helt nyligen påbörjad. I fösta fasen innebär det att sidor med mycket korta beskrivningar av begrepp läggs upp och själva wikins disposition tar form.
  • I andra fasen är planen att samtliga begrepp ska få någon form av vidare läshänvisning, exempelvis avhandlingar och böcker.

Senaste aktiviteter på Kulturvetenskap Wiki


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.